Semana Santa Calp 2023
Encuesta para la mejora del transporte público en Calp
Año Bofill Calp 2023
Llibre Receptari Peix de Calp
dimarts, 31 Gener, 2023 - 13:00

 

Aguas de Calpe,  empresa mixta municipal que gestiona el proveïment domiciliari d'aigua potable, el clavegueram i la depuració d'aigües residuals, en el terme municipal implantarà un Pla de Control d'Abocaments a la xarxa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials) que millorarà i ampliarà l'actual sistema de control.

Per a dur a terme aqueixa cerca d'abocaments incontrolats primer es durà a terme la sectorització i monitoratge de la xarxa de sanejament i es realitzaren mostres, analítiques i inspecció d'activitats .

S'estableixen fins a 11 sectors en el Pla de Mostreig i Anàlisi amb estacions de mostreig generals, de sector secundàries i individuals mitjançant les quals es realitzarà control mitjançant equip de mostreig automàtic durant 24 hores o de manera puntual.

Després de la recepció dels resultats analítics s'elaborarà un estudi comparant-lo amb els limites d'aplicació en cada cas i estudiant l'evolució dels mateix respecte a l'històric disponible.

Finalment es proposaran les actuacions a realitzar en funció de la urgència i gravetat de l'incompliment que va des de la identificació del possible sector industrial causant de l'abocament a la inspecció d'escomeses per a la identificació visual de l'abocat ona inspecció d'activitats i tractament de control a més de la verificació de les sospites d'abocament. El procediment de detecció d'abocaments pretén ser el més àgil possible per a donar com més prompte millor avís d'incompliments i poder actuar immediatament.

Aquest pla de control d'abocaments permetrà detectar les indústries i particulars causants dels focus contaminants i instar-los que esmenen el problema. L'objectiu és reduir els elements contaminants en la xarxa de clavegueram així com evitar abocaments en el litoral.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha valorat molt positivament aquesta iniciativa i ha assenyalat que "la millora de qualsevol servei relatiu al Cicle Integral de l'Aigua és fonamental i redunda en el benestar de tots, hui dia existeixen solucions innovadores per als problemes i emergències que es puguen presentar i en aqueix sentit Calp estarà preparat per a actuar i previndre qualsevol eventualitat en la xarxa ".