Festes a Calp 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
dijous, 9 Juny, 2022 - 12:15

El ple del pròxim dilluns abordarà la modificació de les bases de concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes en edificis. Fins ara les ajudes per a la rehabilitació de façanes en edificis que es convoquen anualment estaven destinades a sufragar part de les despeses de rehabilitació de façanes de tota edificació emplaçada en el Centre històric i edificis col·lectius del municipi a excepció de la tipologia agrupada (adossats) fora del Nucli urbà.

Amb la modificació de les bases es pretén incloure una nova línia de subvencions específica per a totes aquelles actuacions que incloguen tant la retirada d'elements exteriors disconformes amb el planejament com aquelles que proposen la seua ocultació.

És a dir, es pretén ara subvencionar les actuacions per a adequar les façanes mitjançant eliminació o ocultació de cablejats exteriors d'instal·lacions, aparells d'aire condicionat, antenes, tendals, rètols en mal estat, tancaments de terrasses, canalitzacions de pluvials i de fums i la seua deguda evacuació, centralització d'antenes i col·locació en zones dels edificis on no existisca impacte visual en edificis del Centre històric. S'inclouen també les actuacions puntuals de pintura i/o sanejament de la façana.

L'objectiu de l'Ajuntament és aprofundir en les mesures de revitalització del Barri antic del municipi, millorant les façanes dels immobles d'aquesta zona. Aquesta mesura s'uneix a les diferents mesures de dinamització que es venen adoptant en els àmbits comercial, cultural i turístic del nuclii antic del municipi i contribueix a la defensa i la millora de la percepció de la imatge urbana.

El Pla de Rehabilitació de façanes destina 50.000€ a la Línia 1 i 20.000€ a la Línia 2 que s'introdueix ara. L'import de la subvenció consistirà en un percentatge del cost total de l'obra o actuació, el qual es determinarà en la preceptiva Convocatòria, amb els següents límits màxims: a) Actuacions de la Línia 1 en el Nucli urbà: 15%, b) Actuacions de la Línia 1 en el Centre històric: 75% i c) Actuacions de la Línia 2: 75%.