App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
Dilluns, 23 Maig, 2022 - 14:00

 

L'Ajuntament de Calp inicia aquesta setmana una campanya dirigida a tots els ciutadans per a incentivar l'empadronament o la renovació i actualització d'aquest. El Departament de Padró, que dirigeix Hilde Backaert, considera que molts ciutadans estàn convençuts d'estar ja empadronats o desconeixen la necessitat de renovar el padró en cas de ser estrangers.

Des de l'Ajuntament es calcula que centenars de residents estrangers no consten per a l'INE pel fet que no han renovat la seua inscripció en el padró municipal, ja que per llei els residents comunitaris inscrits en el Registre Central d'Estrangers o els residents no comunitaris però amb permís de residència de llarga duració han de renovar la seua inscripció en el padró cada cinc anys i la resta d'estrangers cada dos.

Per això es posa en marxa una campanya consistent en vídeos, falques i cartells en els quals ciutadans en diferents situacions i en diverses llengües afirmen "Jo estime Calp, per això estic empadronat. Empadrona't el teu també o renova la teua inscripció". Es tracta de conscienciar de la importància d'estar empadronat per a poder accedir a nombrosos serveis i prestacions municipals.

El procés per a empadronar-se o renovar l'empadronament és senzill, n'hi ha prou amb acudir a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (es pot sol·licitar cita prèvia en www.calp.es), en la planta baixa de l'Ajuntament, i aportar DNI o NIE i passaport i pagament de l'últim rebut de l'IBI. Per a actualitzar la seua inscripció en el padró és necessari aportar la targeta de residència i/o passaport. En cas de canvi de domicili respecte a la seua última inscripció han d'aportar un document acreditatiu del nou domicili que pot ser l'escriptura de l'habitatge al seu nom, un rebut de serveis al seu nom (IBI, llum o aigua) o un contracte d'arrendament actualitzat.

No renovar o actualitzar-la inscripció en el padró municipal comporta l'inici d'un procediment administratiu que podria culminar en la baixa de la inscripció en el padró, la qual cosa comporta la perduda dels drets com a veí del municipi.

L'Institut Nacional d'Estadística va notificar fa uns mesos a l'Ajuntament de Calp que la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2022 resultant de la revisió del padró és de 24.096 habitants. S'obri un període d'al·legacions i si aquestes no es produeixen s'aprovarà oficialment la proposta de l'INE.