App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
Dilluns, 20 Juny, 2022 - 11:45

 

L'Ajuntament de Calp i l'empresa concessionària del servei de recollida de RSU i Neteja Viària, ACCIONA, han elaborat un Pla de Servei durant la temporada estival, es tracta de reorganitzar i reforçar el servei del 15 de juny al 15 de setembre.

L'objectiu d'aquest reforç, en el qual l'Ajuntament invertirà 231.481'43€, és evitar desbordes i acumulació de residus i retards en el servei de recollida en els mesos en què Calp multiplica la seua població.

El reforç s'estructura entorn de quatre pilars: el reforç de la ruta de càrrega superior ampliant l'horari de vesprada amb un altre camió recol·lector de dilluns a diumenge, el reforç de les rutes de suport, disposant de dos equips de reforç de dia i de nit de dilluns a diumenge, el reforç de l'equip de recollida de mobles i estris incorporant un altre vehicle i el reforç de l'equip de recollida de podes amb un equip addicional en torn de demà.

En anys anteriors s'ha comprovat que la ruta de reforç de recollida a la vesprada no és suficient ja que es rebleix el camió i queden contenidors sense recollir, per la qual cosa es considera adequat ampliar aquest servei amb un altre camió recol·lector durant tota la setmana. També es proposa el reforç de les rutes de suport per a evitar el cúmul de residus a l'entorn dels contenidors i zones de depòsits d'incontrolats i fora de servei.

En temporada alta s'ha detectat que pràcticament tot el dia i a qualsevol hora es produeix el depòsit de mobles i estris per això s'incorpora un altre vehicle amb peó conductor per a dies diaris i festius i un peó de neteja per a diaris i festius, amb la freqüència de dilluns a diumenge. I un altre dels problemes detectats és la producció de restes vegetals i podes per la quantitat de punts on es produeixen abocaments incontrolats per això s'incorpora un equip addicional.

Tot això es completa amb set vigilants ambientals del Pla d'Ocupació adscrits a Alcaldia que en horari de matí i vesprada realitzaran funcions de control, vigilància i informació en el nucli urbà i urbanitzacions.

El contracte del servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària es troba prorrogat des de 2011 i en el ple de la setmana passada es va aprovar reiniciar el procediment de licitació del contracte i retrotraure la seua tramitació al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives. Aquest acord s'ha produït després d'haver rebut l'Ajuntament la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), en el qual determina estimar parcialment el recurs que van presentar les empreses Actua Serveis i Medi Ambient S.L., en el qual plantejaven actualitzar els costos de personal per la demora en el procediment de contractació.