Campanya Empadronament 2022
Plan Avanza - Ayudas Familias
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
Per un Calp més corresponsable
dijous, 19 Maig, 2022 - 11:45

 

L'Ajuntament de Calp ha decidit resoldre el contracte de les obres de reforma de la plaça Major, l'adjudicatària de la qual va ser la mercantil Serrano Aznar Obras Públicas, davant els retards i reiterats incompliments per part de l'empresa. La resolució del contracte comportarà la pèrdua per part de l'empresa de la garantia definitiva.

A principis de març l'Ajuntament va adjudicar les obres de reforma de l'emblemàtica plaça Major a Serrano Aznar Obras Públicas per un import de 1’118.000 milions i un termini d'execució de huit mesos improrrogables. La mercantil havia d'haver iniciat les obres el 2 de maig, de fet va arribar a instal·lar parcialment les tanques perimetrals de seguretat. No obstant això, fa uns dies, abans de la signatura de replanteig, la mercantil va sol·licitar a l'Ajuntament la modificació del contracte, la seua suspensió temporal i la supressió de determinats capítols sense menyscapte del pressupost.

Ahir l'Ajuntament va remetre a la mercantil la resolució del contracte, atesa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per demora injustificada en la comprovació del replanteig i per incomplir el contracte en termini per causa imputable únicament al contractista. A més s'atorga a l'empresa un termini de deu dies perquè formule al·legacions.

Està previst que l'empresa inicie hui mateix la retirada de les tanques i l'Ajuntament espera reobrir la plaça Major de manera immediata per al gaudi dels veïns mentre s'inicia un nou plec per a contractar de nou les obres que pot demorar-se mesos.

Aquest projecte de reforma d'aquesta plaça suposa un canvi per a millorar la funcionalitat de la Plaça Major del municipi, un gran espai en el qual se celebren la majoria d'actes culturals i festius a l'aire lliure i en els baixos dels quals es troba un aparcament subterrani. En el projecte està previst eliminar la font central i renovar la totalitat del paviment que forma aquest espai, a més es construirà una cafeteria i uns banys públics.

Però potser la part més important és la instal·lació d'uns tendals en la coberta de 1.300 metres quadrats que permetran el desenvolupament dels esdeveniments i actes protegint el públic del sol.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que "no renunciem al projecte que és molt necessari per a la millora de la funcionalitat de la plaça, des de l'Ajuntament ens posem en marxa per a ajustar el plec amb les variacions de preus que hi ha en l'actualitat. La idea és adjudicar a l'octubre o abans per a poder començar les obres al novembre. Però en cap cas renunciem a aquest projecte tan singular i emblemàtic i pel qual hem treballat tant".