App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
dimarts, 14 Juny, 2022 - 12:30

L'Ajuntament de Calp, a través d'una subvenció de la Diputació d’Alacant, concedirà una línia d'ajudes a aquells sectors econòmics de la població que fins al moment s'havien quedat fora d'anteriors convocatòries amb la finalitat de pal·liar les pèrdues econòmiques causades per la pandèmia. Les ajudes ascendiran a un total de 126.914 euros i podran aconseguir els 4.000 euros per sol·licitant.

 

 

Estaran dirigides a diferents comerços al detall com a carnisseries, pescateries, oueries, triperies, pescateries, forns, pastisseries, productes d'aperitiu, llepolies, gelateries, d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles, llibreries, quioscos, reparació d'articles electrodomèstics, ajudants tècnics sanitaris i fisioterapeutes així com empreses que ofereixen serveis jurídics o financers i comptables. També s'inclou al sector pesquer.

 

 

Hauran de tindre domicili fiscal en el terme municipal de Calp i que la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es sol·licite l'ajuda (que han d'estar compresos entre l'1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior a la mitjana mensual facturada en els mateixos mesos de 2019.

 

 

Seran subvencionables diferents despeses com la quota d'autònoms, el lloguer mensual del local en el qual es trobe el negoci, despeses de consultoria i assessoria, així com de llum, aigua, telèfon, internet o de seguretat, entre altres. A més, aquestes ajudes són compatibles amb altres amb la mateixa finalitat.

 

 

Les bases que regulen aquestes ajudes van ser aprovades pel ple ordinari celebrat ahir a la vesprada i que va comptar a més amb el suport de tots els grups polítics.

 

 

Promoció de l'esport

 

D'altra banda, en el ple es va aprovar també per unanimitat modificar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la promoció de l'esport i que permetrà augmentar la partida destinada a aquest concepte en 40.000 euros.

 

En aquest sentit, a través d'aquestes subvencions es pretén afavorir l'associacionisme i per això per a obtindre el 100% d'una subvenció de més de 12.000 euros es requerirà que l'entitat esportiva acredite disposar d'un mínim de 100 socis i en cas contrari la subvenció baixarà al 75%. En les subvencions de fins a 12.000 euros es requerirà comptar amb 50 socis com a mínim; si aquesta xifra és inferior la subvenció serà del 75%. A més, s'inclouran com a despeses subvencionables els desplaçaments per assistència a competicions nacionals o els derivats de la titularitat de béns propis de l'entitat. Amb la modificació d'aquestes bases es pretén també fomentar la presència institucional de l'Ajuntament de Calp mitjançant la inserció del logo de Turisme en les samarretes esportives.

 

 

Suspensió de llicències Banys de la Reina

 

Un altre dels punts que es va aprovar va ser el de deixar sense efecte la suspensió de llicències que es va acordar en el ple del 24 de gener en Banys de la Reina i que implicava que durant dos anys no s'atorgaren llicències urbanístiques amb la finalitat de protegir aquesta zona mentre s'elabora el Pla Especial d'aquest jaciment arqueològic. El regidor de Territori, Juan Manuel del Pino, va explicar que la decisió d'alçar ara la suspensió de llicències es deu al fet que en l'actualitat la conselleria de Cultura no permet en aquests moments cap construcció en la zona en estar tramitant la condició de BIC de Banys de la Reina per la qual cosa “no deixarem que transcórrega el temps de dos anys ara sense necessitat”.

 

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (PP i Ciutadans) i l'abstenció de l'oposició que els va retraure que no s'hagen reunit encara amb la Conselleria per a buscar fórmules per a adquirir els terrenys. “Portar hui ací l'alçament de la suspensió de llicències no és més que la constatació del fracàs en el qual vivim sobre aquest tema”, va destacar el portaveu de Compromís Ximo Perles qui va explicar que “fins que no s'arribe a un acord polític sobre de quina manera es pagaran els terrenys que es volen adquirir perquè no es construïsca en el jaciment, el pla especial no veurà la llum”.

 

 

Del Pino va afegir que des de la Direcció General de Patrimoni se li ha informat que de moment “no es fa res fins que no es declare BIC i no s'establisquen exactament els límits per on discorre aquest bé d'interés cultural” i va defensar els esforços que s'han dut a terme des de l'equip de govern per avançar en la protecció del jaciment.

 

 

Licitació RSU

 

Fora de l'ordre del dia es va aprovar reiniciar el procediment de licitació del contracte sobre la recollida de residus sòlids urbans i neteja viària i retrotraure la seua tramitació al moment anterior a l'aprovació del plec de clàusules administratives. Aquest acord s'ha produït després d'haver rebut l'Ajuntament la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), en el qual determina estimar parcialment el recurs que van presentar les empreses Actua Servicios i Medio Ambiente S.L., en el qual plantejaven actualitzar els costos de personal per la demora en el procediment de contractació.

 

Ara l'Ajuntament haurà d'incorporar a la licitació eixa actualització de costos i convocar de nou el procediment per a l'adjudicació del contracte.

 

 

Dia LGTBI

 

D'altra banda, en el ple el regidor de Compromís Carlos Ortín va fer lectura del manifest de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu de la celebració el pròxim 28 de juny del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, un manifest que ha sigut consensuat entre tots els grups polítics municipals i que destaca la necessitat que des de les administracions s'assegure la igualtat efectiva de tots els col·lectius LGTBI i de frenar els discursos d'odi existents en la societat.

 

 

Així mateix els grups polítics PSOE i Compromís van presentar una proposta de resolució en la qual sol·licitaven suport institucional per a la celebració del Dia LGTBI amb un acte lúdic i festiu en la plaça Colón per a donar més visibilitat a aquest col·lectiu, així com la proposta d'onejar la bandera LGTBI des de l'Ajuntament.

 

 

Tant PP com Ciutadans van votar en contra d'aquesta moció i l'alcaldessa Ana Sala va mostrar el seu rebuig a onejar banderes que no siguen institucionals des d'edificis públics. A més, la portaveu del PP i regidora d'Igualtat Noelia Ciscar va informar el ple del calendari d'activitats que des d'aquest departament i el de Cultura s'ha programat per a la commemoració d'aquesta jornada que estarà constituït per exposicions, xarrades, curtmetratges que tindran lloc al llarg del mes de juliol i que compten amb la participació de l'Associació de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Marina Baixa.