App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
divendres, 10 Juny, 2022 - 14:00

L'Ajuntament de Calp té en marxa un pla de fumigació per a la prevenció i erradicació de mosquits en el seu terme municipal. El pla inclou diferents espècies de mosquits, com el comú, el tigre i la mosca negra i es duu a terme a través de l'empresa Compañía de Tratamientos de Levante S.L., encarregada de prestar el servei de desinsectació, desinfecció i desratització.

 

Enguany degut als episodis de pluges que ha patit Calp durant la primavera s'ha produït una gran proliferació de mosquits en el terme municipal. Per aquest motiu, només detectar aquesta situació el Departament de Medi Ambient es va posar en contacte amb l'empresa adjudicatària perquè començara a realitzar els tractaments necessaris per a la reducció de la població d'aquests insectes.

 

Fins al moment s'han realitzat tractaments en els punts més conflictius del municipi com l'entorn de les salines i els llits dels diferents barrancs, a més de les zones pròximes a les residències d'ancians. Així mateix, s'han dut a terme actuacions en alguns dels parcs del municipi com la Vallesa i el Circuit de la Salut i s'han esbrossat els parcs canins per a evitar que els mosquits es puguen refugiar en aquesta vegetació. També està previst que en els pròxims dies es procedisca al tractament dels embornals de diferents vies públiques.

 

Dins del pla de fumigació que té en marxa l'Ajuntament de Calp, els controls contra el mosquit comú es realitzen de manera quinzenal de març a octubre i el seu tractament s'administra contra la fase larvària de l'espècie mitjançant larvicidas. Com el seu nom indica és la plaga més freqüent d'aquest tipus d'insectes que són habituals en zones entollades o inundables localitzades a Calp en les zones baixes del terme municipal, sent el principal focus en extensió la zona emergida del Saladar de Calp. També solen proliferar en embornals i altres acumulacions d'aigua en el nucli urbà.

 

També s'actua contra els mosquits del gènere Ochlerotatus o Aedes, - que es caracteritzen per la seua picada virulenta - dins dels quals es troba el mosquit tigre. La principal zona d'aparició d'aquests mosquits es troba en els terrenys inundables que circumden les Salinas de Calp. En aquest cas les actuacions contra aquesta espècie es duen a terme de maig a octubre mitjançant el monitoratge i vigilància d'aquest mosquit a través de paranys, situats en zones en les quals és habitual la seua presència, entre les quals es troben els voltants de col·legis o centres educatius amb població sensible. Els paranys, revisats setmanalment, permeten la detecció del mosquit i en aquest cas iniciar accions correctives mitjançant larvicides.

 

Així mateix es realitzen tractaments preventius en embornals, fonts i altres punts d'acumulació d'aigua en àrees on es constata la presència del dípter.

 

En relació a la mosca negra, l'Ajuntament duu a terme tractaments mitjançant larvicides únicament quan es constata la presència de larves en revisions quinzenals ja que aquest insecte té una aparició més puntual i es reprodueix en cursos d'aigua. En aquest sentit, tenint en compte que el Barranc del Quisi és l'únic a Calp que manté un curs d'aigua permanent les accions preventives i de control se centren en aquest paratge.