Renueva tu DNI
DÍAS 29 Y 31 DE MAYO
Dilluns, 30 Gener, 2023 - 12:15

L'Ajuntament de Calp ha presentat a la VI edició dels premis FVMP al Bon Govern dos projectes innovadors que ha posat en marxa en els últims anys: el projecte “Contractació pública, oberta i participativa” que ha suposat un important impuls en la contractació municipal amb una especial aposta per la transparència i participació i, d'altra banda, l'ordenança municipal reguladora per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la construcció d'edificis d'habitatges, locals comercials i oficines.

D'aquesta manera, aquestes iniciatives optaran a dues dels guardons FVMP al Bon Govern que promouen les bones pràctiques municipals així com la qualitat de les polítiques públiques a nivell local.

El consistori calpí ha presentat el primer d'aquests projectes en la categoria “Transparència i foment de la participació”, una iniciativa amb la qual es pretén posar en valor el treball i els resultats aconseguits pel departament de Contractació de l'Ajuntament de Calp.

D'una banda, gràcies a la implantació de la licitació electrònica al maig de 2020 l'Ajuntament va passar de licitar cinc contractes anuals a 48 en el període comprés entre el mes de maig i el de desembre d'aquell 2020. I en 2022 el nombre de licitacions majors tramitades ha ascendit a ascendit a 307, per damunt d'altres municipis de similar grandària al de Calp.

A més, el departament ha apostat per una major transparència i participació en els tràmits referits a la contractació. I així, des de 2021 l'Ajuntament aprova un pla anual de contractació en el qual s'inclouen totes les contractacions previstes per a l'exercici corresponent, independentment del seu valor estimat i forma d'adjudicació i el publica en el seu portal de transparència, incrementant el mínim de publicitat establit per la llei.

Així mateix, les sessions públiques de les meses de contractació tenen lloc a través d'una plataforma de comunicació per videoconferència, d'accés gratuït, la qual cosa permet la participació de les persones que així ho desitgen. Aquestes sessions són, a més, gravades i passen a formar part de l'expedient de contractació.

D'altra banda, l'Ajuntament de Calp, dins d'aquesta aposta per la transparència, publica la licitació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic els contractes menors, malgrat que no ho exigeix la llei. D'aquesta manera, es continuen garantint els principis de publicitat, transparència, igualtat i concurrència. A més el consistori ha limitat l'ús d'aquesta figura contractual – l'any passat només un 3,62 per cent del total de la despesa licitada van ser menors – que s'han limitat, tal com estableix la llei a aquells supòsits en els quals la necessitat a satisfer és extraordinària i/o imprevisible.

A l'haver una major transparència i concurrència en les diferents licitacions l'Ajuntament ha aconseguit un estalvi total d'1.598.151,12 euros en 2022, que és la diferència entre l'import base de les licitacions i l'import pel qual finalment han sigut adjudicades.

A més, el consistori calpí ha dut a terme cursos de formació en matèria contractual destinat al personal amb l'objectiu de garantir el compliment de la normativa i dels principis rectors de la contractació del sector públic, entre els quals es troben els de transparència i participació.

Perspectiva de gènere

D'altra banda, l'Ajuntament ha presentat l'ordenança municipal reguladora per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la construcció d'edificis d'habitatges, locals comercials i oficines en la categoria “Polítiques d'igualtat i integració”. Va entrar en vigor al maig de 2021 i va suposar una de les primeres ordenances d'aquestes característiques aprovades a Espanya. Aquesta norma considera que des del moment de l'obtenció de la llicència edificatòria, la perspectiva de gènere ha de formar part de la presa de decisions, considerant que el que en aqueixa etapa es decidisca repercutirà en l'ús de l'immoble durant un llarg període de temps.

Així mateix, el disseny dels espais comuns de les edificacions i les seues trobades amb el domini públic haurà de ser estudiat des d'una òptica que vetle per la seguretat de la població.

L'ordenança contempla qüestions com que els accessos als edificis es realitze des d'una via principal i no des de carrers secundaris, es proposa regular el tancament de les parcel·les dels edificis en bloc de manera que siga més segur, potenciar que el sòcol comercial dels edificis arribe fins a la via pública i facilite el flux de persones i la visibilitat, que s'eviten racons i cantonades poc il·luminades en els espais comuns, etc.

De la mateixa manera, es promou que en els serveis existisquen canviadors de bolquers en zones comunes, en comptes de només haver-hi en els serveis de dones.