Festes a Calp 2022
App Línea Verde Smart City - Mejora tu Localidad y Mantente Informado
Banner Bono Baby 2022
Campaña Empadronamiento 2022
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
dimarts, 21 Juny, 2022 - 10:45

L'Ajuntament de Calp ha creat un acord marc per a l'arrendaments de terrenys amb la finalitat de crear aparcaments dissuasius en diferents zones del municipi. El concepte d'aparcament dissuasiu fa referència a l'estacionament per a automòbils situat en la perifèria del municipi per a encoratjar als conductors a aparcar el seu vehicle i accedir al centre caminant.

Amb això es prioritzen els recorreguts per als vianants, es recupera espai públic per al vianant i es descongestiona de vehicles el centre urbà. De la mateixa manera, existeixen àrees -com són les platges- l'atracció de les quals es concentra en unes certes èpoques de l'any superant la demanda d'estacionament a l'espai físic capaç de donar resposta a aquesta.

Des de l'Ajuntament es pretén la creació d'aparcaments dissuasius que permeten absorbir la demanda de places d'aparcament en entorns pròxims al Nucli urbà. El mateix pot afirmar-se dels pols d'atracció que suposen les platges en determinades èpoques de l'any. En l'actualitat no existeix suficient sòl qualificat com a dotacional en sòls desenvolupats urbanísticament per a poder fer front a la demanda d'estacionament, per això, és necessari acudir a terrenys de titularitat privada que, trobant-se lliures d'edificació, puguen albergar aquest tipus d'ús.

És objecte de l'acord marc és la creació una bossa de terrenys de titularitat privada que puga donar resposta a la demanda de places d'aparcament en les àrees d'influència del Nucli urbà i la platja de l'Arenal – Bol.

Per a l'arrendament d'aquests terrenys l'Ajuntament destina un total de 200.000€ per a un període de 48 mesos. S'obri ara un període perquè els titulars de terrenys amb aquestes característiques oferisquen els seus terrenys a l'Ajuntament i serà el Consistori el que determine quins solars privats són més adequats per a absorbir la demanda de places d'aparcament. És la primera vegada que es posa en marxa una iniciativa com aquesta a Calp.