Campanya Empadronament 2022
Plan Avanza - Ayudas Familias
Bandera Verde - El Vidrio Veranea Aquí
Sondeo - Rehabilitación Energética en Calp
Per un Calp més corresponsable
dimarts, 17 Maig, 2022 - 11:45

A partir de hui i fins al 6 de juny s'obri el termini per a sol·licitar la gestió d'un dels horts urbans en parcel·les municipals. L'objectiu d'aquesta iniciativa és el foment de la participació ciutadana i la interacció social, oferir una àrea del municipi a l'oci i distracció per al cultiu agrícola, promoure l'alimentació saludable i generar oci alternatiu a l'aire lliure.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Calp posa a la disposició de els ciutadans els horts urbans situats en parcel·les municipals que es troben entre el vial paral·lel al barranc del Pou Roig i el camí de la zona verda del Cocó, darrere de les instal·lacions de l'Escola Infantil Silene d'Ifac. Es tracta d'un complex d'uns 2.648 metres quadrats dins dels quals s'han dissenyat 19 parcel·les de 40 metres .

Per a poder accedir a la seua gestió és necessari estar empadronat/a en el municipi de Calp amb almenys un any d'antiguitat, ser major d'edat, tindre plena capacitat jurídica i d'obrar i estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

Les sol·licituds es presentaran a través d'instància en l'OAC, també pot sol·licitar-se de manera telemàtica, només s'admetrà una sol·licitud per persona. A més, segons les bases, l'autorització per a explotar els horts urbans ecològics s'atorgarà a les persones peticionàries per sorteig públic, en trobar-se limitat el seu número. També es preveu reservar parcel·les d'hort urbà per als centres educatius del municipi.

El projecte compta amb zones comunes que inclouen zones d'esplai i caseta d'escomesa. 

L'ordenança assenyala que els adjudicataris hauran de complir les tècniques i mètodes de cultiu ecològic, el cultiu ha de realitzar-se sense productes fitosanitaris artificials ni fertilitzants o abonaments químics.